• ထုတ္ကုန္ေရြးခ်ယ္သည္

 • Type

 • Material

 • Type

 • Function

 • Material

 • Type

 • Function

 • Material

 • Type

 • Function

 • Style/Color

 • Type

 • Material

 • Type

 • Function

 • Material

 • Type

 • Function

 • Material

 • ထုတ္ကုန္ေရြးခ်ယ္သည္

 • Type

SCG Smartwood

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအသစ္နွင့္ သစ္အစားထိုးဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမသစ္သားျပားျဖစ္သည့္ SCG Smartwood ကို အရည္အေသြးျမင့္နည္းပညာမ်ားနဲ႔ထုတ္လုပ္ထားတာေၾကာင့္ ေနရာမ်ိဳးစံု အစိတ္အပိုင္းမ်ိဳးစံုမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ SCG Smartwood ဟာ ေနအိမ္အလွဆင္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ၄င္းႏွင့္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ေနအိမ္ကို သီးသန္႔ထပ္မံအလွဆင္ ရန္မလိုအပ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္း တဲ့ေနအိမ္မွာ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့မိသားစုေလးနဲ႔ေပ်ာ္ရႊင္လိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ SCG Smartwood ကမွန္ကန္တဲ့ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။