သစ္အစားထိုးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

Back
SCG Smartwood နံရံကပ္အလွဆင္ဘုတ္ျပား - Modeena-M1 စီးရီး 0.98ft x 4.92ft x25mm. - အေရာင္မပါ

Smartwood နံရံကပ္အလွဆင္ဘုတ္ျပား (Modeena စီးရီး)သည္ တမူထူးျခားေသာ ေဖာင္းၾကြဒီဇိုင္းပါရိွ၍ အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္းအတြက္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေဆးသုတ္ရာတြင္ ပထမဦးစြာ Primer ခံေဆးအရင္သုတ္ၿပီ အခေရးလစ္ ေရေဆးကိုလြယ္ကူစြာသုတ္ႏိုင္သည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852404053326
အရြယ္အစား 30.000 x 150.00 (cm)
အေလးခ်ိန္ 10.800 kg
အနံ 30.000 cm
အလ်ား 150.00 cm
အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 2.22 pcs/sq.m.

Related products

နေထိုင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးများ