အမိုးျပားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

Back
SCG ကြန္ကရစ္အုတ္ၾကြပ္ အမိုး အျမဲစိမ္းေရာင္

သင့္အိမ္ကေလးမွာနားခိုဖို႔ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕စရာေလးထပ္ထည့္စို႔ စိတ္ခ်မ္းသာမႈပိုမိုေပးစြမ္းနိုင္မည့္ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ သဘာ၀ အေငြ႕အသက္ႏွင့္အမိုးျပားပံုစံသစ္။

-အစိုေရာင္ျခယ္နည္းပညာသည္ အမိုးျပဳလုပ္သည္႔ ကြန္ကရစ္ မေျခာက္မွီ အေရာင္ထည္႔ထားသျဖင့္ ရာသက္ပန္ အေရာင္ မလြင့္သည္႔ အေရာင္စြဲျမဲမႈကို ရရွိေစကာ ကြာက်ျခင္း၊ အေရာင္မွိန္ျခင္းမရွိပါ။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852422026531
အရြယ္အစား 33.000 x 42.00 (cm)
အေလးခ်ိန္ 5.200 kg
အနံ 33.000 cm
အလ်ား 42.00 cm
အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 10-11 pcs/sq.m.
အခ်က္အလက္မ်ား • သက္တမ္းျကာရွည္စြာအေရာင္ခံႏိုင္ျခင္း
• ေနရာမလပ္ေတာင့္တင္းခိုင္မာျခင္း
• ေရယိုစိမ့္မႈ အတြက္အာမခံျခင္း
ဂရုစုိက္ရမည့္ သတိေပးခ်က္မ်ား - ၀ယ္ယူသည့္ အျကိမ္တိုင္းတြင္၊ အေရာင္မတူုညီျခင္းမျဖစ္ေစရန္အတြက္ အုပ္ျကြပ္မ်ားကို တူညီေသာေနရာတြင္၀ယ္ပါ။
- မူရင္းထုတ္ကုန္ပစၥည္းဧ။္အေရာင္သည္ ဓာတ္ပံုထဲမွအေရာင္ဧ။္ရုပ္ထြက္ေၾကာင့္ ကြဲလြဲေန တတ္သည္။ပစၥည္းမမွာယူခင္အခ်ိန္တြင္ စတိုတြင္ရွိေသာအေရာင္ကို ေသခ်ာစြာေလ့လာပါ။
- ထုတ္ကုန္ဧ။္အေျခအေန ေျပာင္းလဲျခင္း (သို႔) အနက္ေရာင္ စြန္းထင္းျခင္းတို႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အသံုးျပဳပံုေပၚတြင္မူတည္သည္။