အသံလုံပစၥည္း

Back
SCG နံရံကပ္အသံလံုအလွဆင္ပစၥည္း Zandera စီးရီးစ္ အနီေရာင္

Zandera နံရံကပ္ အသံလံုအလွဆင္ပစၥည္းသည္ မီးမေလာင္ႏုိင္ေသာ ဖန္မွ်င္ေလးမ်ားကို အထူးေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ Zandera ၏အထူးျခားဆံုးေသာ အားသာခ်က္မွာ အသံစုပ္ယူမႈ အထူးေကာင္းမြန္ၿပီး အခန္းအတြင္းရွိ အသံ၏ ပဲ့တင္ထပ္မႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုးေလွ်ာ့့ခ်ေပးနုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အသံေလွ်ာ့ခ်မႈႏႈန္းမွာ (Noise Reduction Cofficient (NRC)=0.75) ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အသံလံုခန္း၊ အစည္းေ၀းခန္း၊ ဧည့္ခန္း၊ စတူဒီယို၊ ခန္းမ၊ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ရံုးခန္းမ်ားတြင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အေရာင္မ်ားျဖင့္ ပံုေဖာ္အလွဆင္နိုင္ပါသည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

Barcode 8852424144981
အရြယ္အစား 59.741 x 119.79 x 2.50 (cm)
အေလးခ်ိန္ 2.300 kg
အနံ 59.741 cm
အလ်ား 119.79 cm
အျမင့္ 2.50 cm