ရုံးချုပ်

SCG Myanmar Co., Ltd.

No.136/137, Pyay Road, 10 mile, Insein Township, Yangon.

Tel : +959 449 011 413

အရောင်းဆိုင်များ

Tiger Supply

အမှတ် 19/21 ၊ ဘောက်ထော်ဘူတာရုံလမ်း၊ 16 ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Tel : ၀၁-၈၆၀၃၅၀၅၀၁- ၈၆၀၃၅၀၆၀၁-၈၆၀၃၅၀၈၀၁-၈၆၀၃၅၀၉

ဧဝရတ်

အဆောင် ၉၂ ၊ အခန်း (၁-၂-၃) ၊ ကျောက်စိမ်း ၁ လမ်း ၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း (မျက်နှာစာတန်း) ၊ CB ဘဏ်အနီး ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။

Tel : ၀၁-၃၆၄၂၄၁၄၀၁-၃၆၄၄၂၁၆၀၁-၃၆၄၇၆၃၇၀၁-၃၆၄၆၇၄၃

EVA

အမှတ် 11/12/13၊ အမှတ် 95၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

Tel : ၀၁-၃၆၄၃၆၉၀၃၆၄၆၆၉၉၀၉- ၂၆၂ ၈၈၉ ၁၂၂၀၉- ၂၆၂ ၈၈၉ ၁၂၃

Yang Brothers

အမှတ် 53, လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Tel : ၀၉- ၇၉၇ ၀၀၂ ၀၉၀ , ၀၉- ၇၉၇ ၀၀၂ ၀၉၇ , ၀၉-၇၃၀၅၈၆၂၇

လှိုင်လှိုင်ပြုံး

အဆောင်-၄၄၊ အခန်း-၂/၃/၄/၅၊ ၄ လမ်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း

Tel : ၀၁-၃၆၄၂၅၇၂၀၁-၃၆၄၂၅၇၃၀၁-၃၆၄၂၈၁၃

Pro 1

အမှတ် 76၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ နံ့သာကုန်း ရပ်ကွက် ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

Tel : ၀၁- ၉၆၄၀၁၁၇၀၁- ၉၆၄၀၁၁၅၀၁ - 647730၀၁-၆၄၄၈၃၂၀၁-၉၆၄၀၁၀၀
၀၁ - ၉၆၄၀၁၁၀၀၉- ၂၅၄ ၃၈၃ ၆၅၉၀၉-၅၀၂၇၃၉၆

မြတ်ပြည့်စုံ

အဆောင် ၃၄၊ အခန်း ၇၊ ၄-လမ်း၊ ကျောက်စိမ်းလမ်းနှင့်နီလာလမ်းကြား၊စော်ဘွားကြီးကုန်း

Tel : ၀၁-၆၄၂၉၉၃၀၁-၆၄၇၈၈၉၀၉-၄၂၈၅၅၂၁၀၆

လဝန်း

အမှတ် ၃၄-၃၆၊ အမှတ် ၃ လမ်းမကြီး၊ Tiger ဘီယာစက်ရုံအနီး၊ ပုလဲမြို့သစ်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်

Tel : ၀၉-၄၄၇၆၈၉၁၇၀၀၉-၄၄၇၆၈၉၁၇၁

အဲဗား

အမှတ်-၆ (A,B,C)၊ သံသုမာလမ်းမကြီး၊ ဆေးဆိုးလမ်းထောင့်၊ သွားကောလိပ်အနီး

Tel : ၀၁-၅၇၀၇၇၇၀၉-၇၆၆၀၃၃၈၈၁၀၉-၄၂၄၂၆၄၅၁၃

ဝင်း

အမှတ် က(၁၄၃/၁၄၅)၊ ခတ္တာလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ မရမ်းကုန်း၊ရန်ကုန်

Tel : ၀၉-၅၁၃၂၅၆၅၀၁-၃၆၈၂၄၇၁

နိုင်နိုင်း

အဆောင်(၂၃) အခန်း (၁၊၂၊၃)၊ ကျောက်စိမ်း(၃)လမ်း၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း၊အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်

Tel : ၀၁-၉၆၄၀၀၅၆ / ၀၁-၉၆၄၀၀၅၇ / ၀၁-၉၆၄၀၀၅၈

ရွှေမေတ္တာ

အမှတ်(၉၆၈)၊ ပြည်လမ်း၊ ၁၀ မိုင်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်

Tel : ၀၁-၆၅၀၆၁၅၀၁-၆၄၇၆၂၁၀၁-၆၄၆၆၉၅၀၁-၆၆၃၇၂၇

ဒို့တာဝန်

အအမှတျ (A+B)၊ မေဦးယာဉျအိမျရာ၊ ရတနာလမျး၊ သငျ်ဃနျးကြှနျး၊ရနျကုနျ

Tel : +959 786 655 699 / + 959 951 038 910