ေနအိမ္အလွဆင္ျခင္းမ်ား

တိုက္ခန္းငယ္ေလးမ်ားအတြက္ေနရာမလိုေသသပ္လွပေသာအလွဆင္နည္းမ်ား

ရိုးရိုးတိုက္ခန္းငယ္ေလးေတြမွာေနရာအမ်ားၾကီးေပးစရာမလိုပဲ ပရိေဘာဂေလးေတြကိုေနရာတက်ထားျပီးအလွဆင္ရံုနဲ႔ဆန္းသစ္လွပေသာေနအိမ္ဒီဇိုင္းကိုရရိွမွာပါ၊  

ေနရာအမ်ားၾကီးမရွိတဲ့ ရိုးရိုးတိုက္ခန္းမွာေနထိုင္သူေတြအတြက္ အိမ္အလွဆင္ျခင္းေတြျပဳလုပ္ဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ကူတဲ့ကိစၥ တစ္ခုပါ။ ဒါေပမယ့္ ရွိၿပီးသားေနရာေလးကို ေခတ္မီလွပတဲ့ေနရာေလးတစ္ခုျဖစ္သြားေအာင္ စိတ္ကူးေကာင္းေတြနဲ႔ေပါင္းစပ္ ဖန္တီးလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းတဲ့ေနရာေလးတစ္ခုကိုသင္ပိုင္ဆိုင္ရမွာအေသအခ်ာပါပဲ။
Photo Credit: http://bit.ly/2sSoYbI