ေနအိမ္အလွဆင္ျခင္းမ်ား

ကြန္ကရစ္ေပၚတြင္ဒီဇိုင္းေဖာ္ျခင္း

ကြန္ကရစ္ေပၚတြင္ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္းသည္အေခ်ာကိုင္နည္းလမ္းတစ္ခုထဲျဖင့္႔သတ္ထားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ကြန္ကရစ္နံရံမ်ိဳးဖြဲ႕စည္းထားေသာဘုတ္ျပားေပၚတြင္လည္းထူးျခားေသာပံုစံမ်ားဖန္တီးနိုင္ပါသည္။  

အမ်ားစုအေနျဖင့္ကြန္ကရစ္၊ဘိလပ္ေျမ၊ ေမာ္တာ (သို႔မဟုတ္)ပလာစတာကိုၾကားသိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာတစ္ခုနွင့္တစ္ခုမခြဲျခားနိုင္ပါ။ အရွင္းဆံုးအေနျဖင့္ ဘိလပ္ေျမသည္ကြန္ကရစ္၏အဓိကပါ၀င္ပစၥည္းျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္တြင္ ကြန္ကရစ္သည္ဘိလပ္ေျမနွင့္အျခားေက်ာက္မ်ားျဖစ္သည့္ေက်ာက္စရစ္၊သဲနွင့္ေရတို႔ေရာေနွာထားျခင္းျဖစ္သည္။အဓိကအားျဖင့္အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္မႈအပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ယက္မ၊တိုင္၊ၾကမ္းခင္းႏွင့္နံရံမ်ားအတြက္သံုးသည္။ေမာ္တာနွင့္ပလာစတာကိုမူ၎တို႔မွာအုတ္စီျခင္းနွင့္အလွဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္သံုးသည္။


ကြန္ကရစ္သည္သူ၏အရည္ဂုဏ္သတိၠေၾကာင့္ ေျခာက္ခ်ိန္တြင္ ၾကိဳက္သလိုပံုေဖာ္နိုင္ၿပီး ကြန္ကရစ္အရည္တုံးကိုနာမည္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ခိုင္မာလာကာပံုေဖာ္ထားသည့္အတိုင္းျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္ ကြန္ကရစ္ကို ပံုစံမ်ိဳးစံု၊အကြက္မ်ိဳးစံုနွင့္အသားမ်ိဳးစံုျပဳလုပ္နိုင္သည္။

ကြန္ကရစ္အမ်ိဳးအစားသည္အေတြ႕အမ်ားဆံုးအသားပံုစံျဖစ္သည္။မိုခြက္ကိုရာဘာမွျပဳလုပ္နိုင္ၿပီးကြန္ကရစ္အစိုေပၚတြင္ပံုေလာင္းရန္အသံုးျပဳသည္။အမ်ားစုသည္သဘာ၀ေက်ာက္တံုးပံုစံနွင့္တူျခင္း(သို႔မဟုတ္)မတူညီေသာဂ်ီၾသေမႀတီပံုစံမ်ားအေနျဖင့္လည္းေတြ႕ရသည္။


ၾကမ္းခင္းမွလြဲ၍ ကြန္ကရစ္နံရံနွင့္တိုင္မ်ားသည္ပံုေလာင္းနည္းလမ္းကို အကြက္နွင့္အသားေဖာ္ရန္သံုးၾကသည္။ ပထမဦးစြာ ကြန္ကရစ္နံရံမ်ားကိုကိုေဆာက္လုပ္ရာတြင္ Steel Structure ျဖင့္ေထာက္ထားသည့္ Formwork ထဲသို႔ကြန္ကရစ္ေလာင္းထည့္သည္။ ကြန္ကရစ္နံရံမ်ားသည္ပလာစတာနံရံမ်ားနွင့္မတူသည္မွာ ၎တို့သည္အေဆာက္အဦး၏ Structure ပိုင္းကိုကြန္ကရစ္တိုင္မ်ားကဲ႔သို႔လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ထို႔ေနာက္ပလာစတာနံရံမ်ားနွင့္ယွဥ္လွ်င္လည္းေစ်းပိုႀကီးသည္။

ကြန္ကရစ္နံရံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း

ကြန္ကရစ္နံရံနွင့္တိုင္ပၚရွိအကြက္နွင့္အသားပံုစံမ်ားမွာ Formwork ပံုစံေပၚတြင္မ်ားစြာမူတည္ပါသည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္အသံုးျပဳထားေသာ ( မ်က္ႏွာျပင္ကိုမထိခိုက္ေစခင္ၿပီးအေခ်ာျပန္ကိုင္ရခ်ိန္ထိ) သစ္သား(သို႔မဟုတ္)စတီးကိုအသံုးျပဳၾကသည္။ ထိေရာက္ေသာအစီအစဥ္ျဖင့္ အကြက္၊အရြယ္အစားနွင့္ပစၥည္းတို႔နွင့္အရည္အေသြးေကာင္းေသာ Formwork ကိုအသံုးျပဳျခင္းက ထပ္ေလာင္းျပင္ဆင္စရာမလိုေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာရလာဒ္တစ္ခုကိုကူညီဖန္တီးေပးပါသည္။

သဘာ၀ပံုစံအကြက္နွင့္သစ္သားမွျပဳလုပ္ေသာ Formwork ကိုကြန္ကရစ္ေပၚတြင္ေတြ႕ျမင္နိုင္သည္

ေက်ာက္ပံုစံ စတီးမိုခြက္မွျပဳလုပ္ထားေသာ ေက်ာက္နံရံနွင့္တူသည့္ Formwork

သစ္စားျပားမ်ားကိုမတူညီေသာအရပ္မ်ားသို႔ထားၿပီးသစ္သားကြက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာကြန္ကရစ္နံရံ

သစ္သားကြက္မ်က္နွာျပင္ နွင့္မီးေရာင္ထြန္းထားေသာ ကြန္ကရစ္နံရံ

အတြင္းပိုင္း ကြန္ကရစ္နံရံမ်ားနွင့္ပံုစံမ်ား

ေလးေထာင့္ကြက္မ်ားကို သစ္သားျပားမွျပဳလုပ္ထားၿပီး Formwork တစ္ခုေဆာက္လုပ္ထားသည္။ အစက္ကေလးမ်ားကိုစတီးေခ်ာင္းကိုအသံုးျပဳၿပီး တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္သစ္သားေခ်ာင္း၂ေခ်ာင္းျဖင့္ဆက္ထားသည္။

ကြန္ကရစ္နံရံမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ေငြေၾကးအမ်ားအျပားလိုအပ္ပါသည္။ေငြေၾကးကန္႔သတ္ခ်က္ရွိပါက ပလာစတာနံရံမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသညဒီဇိုင္းမ်ားဖန္တီးနိုင္သည္။အသံုးမ်ားေသာပလာစတာဘုတ္နံရံမ်ားမွလြဲ၍Plasterworkကိုသံုးၿပီးအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာမ်က္နွာျပင္မ်ားကို စုတ္တံမ်ား၊ပလတ္စတစ္ျပားမ်ားနွင့္ေရျမွဳပ္မ်ားသံုးကာဖန္တီးနိုင္သည္။

เรื่อง: SCG Experience

3 วัสดุปูพื้นภายนอก เนรมิตพื้นที่รอบบ้านให้สวยในสไตล์ตะวันตก

วัสดุปูพื้นภายนอก ที่จะมาช่วยสร้างสรรค์พื้นหน้าบ้าน ทางเดินรอบบ้าน ลานจอดรถ พื้นทางเดินในสวน หรือแม้กระทั่งสวนเล็กๆ หลังบ้าน ให้ได้บรรยากาศสวยงามสุดคลาสสิก เสมือนอยู่ในดินแดนของประเทศแถบตะวันตก  

       สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือหลงใหลในบรรยากาศอันสวยงามของถนนหนทางหรือพื้นทางเดินที่สุดแสนจะคลาสสิกในประเทศแถบตะวันตก อย่าง อิตาลี สเปน อังกฤษ หรือฝรั่งเศส จนเก็บมาเป็นสไตล์ในฝันแล้วล่ะก็ เรามี 3 วัสดุปูพื้นภายนอก ที่จะมาเนรมิตพื้นทางเดินรอบบ้าน ลานจอดรถ พื้นทางเดินในสวน หรือแม้กระทั่งสวนหย่อมเล็กๆ หลังบ้าน ให้สวย โดดเด่น เสมือนได้อยู่ท่ามกลางประเทศในแถบยุโรปกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น Stamp Pave, Carpet Stone และ Stamp Concrete

       1. สร้างพื้นทางเดินมิติใหม่ด้วยเสน่ห์จากลายหิน กับ Stamp Pave กระเบื้องปูพื้นที่มีรูปทรงและเส้นสายของลายแผ่นหินที่แตกออกอย่างเป็นธรรมชาติ มีหลากหลายสีสันและลวดลายให้เลือกใช้ มาพร้อมกับความแข็งแรง ทนทาน ชั้นสีผสมอยู่ในเนื้อคอนกรีต ทำให้สีไม่หลุดล่อน และทำความสะอาดง่ายเพราะผ่านการเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีตโดยเฉพาะจากโรงงาน เหมาะสำหรับปูพื้นทางเดินในสวน ลานจอดรถ และพื้นที่อเนกประสงค์รอบๆ บ้าน ให้บรรยากาศในสไตล์ที่ไม่เคยตกยุค

ภาพ: Stamp Pave ลาย London ผิวหน้าเสมือนหินธรรมชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสวยงามของท้องถนนในแถบยุโรป 

ภาพ: จากพื้นทางเดินอันแสนโรแมนติกในอิตาลี ถูกถ่ายทอดลวดลายลงบน Stamp Pave ลาย Como และ Naple จนเกิดเป็นเส้นสายที่สงบและผ่อนคลาย

ภาพ: ให้ความรู้สึกคลาสสิกและเพิ่มมิติให้กับพื้นทางเดิน ด้วยกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Milano ผิวสัมผัสของกระเบื้องเสมือนลายหินที่แตกออกอย่างเป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกคล้ายเดินเล่นอยู่ในสวนต่างประเทศ 

ภาพ: Stamp Pave ลาย Tuscany ด้วยกระเบื้องทรงกึ่งวงกลมที่มีรายละเอียดของลายหินที่ก่อให้เกิดลวดลายต่อเนื่องและลงตัว สามารถนำมาจัดวางสลับสีสันให้เกิดเป็นแพทเทิร์นที่แปลกตาและน่าหลงใหล 

ภาพ: แบ่งสัดส่วนการจัดวางกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Florence ให้เป็นเส้นทางตามการก้าวเดิน พื้นที่ด้านข้างโรยหินกรวดสีขาวและดำขนานไปกับทางเดินยาว เพิ่มลูกเล่นน่ารักๆ ให้กับสวนได้อย่างไม่ซ้ำใคร

ภาพ: ผสมผสานความคลาสสิกและความรู้สึกอ่อนหวานโรแมนติกไปด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยรูปทรงและเส้นสายของกระเบื้องปูพื้น Stamp Pave ลาย Zofia

       2. หรูหรา ลงตัว ในแบบคลาสสิก ด้วย Carpet Stone กระเบื้องปูพื้นที่นำรูปทรงเรขาคณิตมาจัดวางอย่างลงตัว โดยมีตาข่ายช่วยยึดอยู่ด้านหลัง เพื่อเรียงร้อยก้อนคอนกรีตให้เป็นรูปทรงต่างๆ อย่างเช่น ทรงพัด รูปทรงที่โค้งเว้า ช่วยเพิ่มความหรูหราและโอ่โถงให้กับพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น หรือจะเป็นทรงโค้งแบบครึ่งวงกลม เมื่อนำมาประกบกันก็จะได้วงกลมที่สมบูรณ์ เพิ่มความโดดเด่นให้กับพื้นที่ แต่หากชอบความเป็นธรรมชาติ อาจเลือกรูปทรงอิสระ อย่างรุ่น Natutal ที่ให้ความคลาสสิกและสวยงาม เสมือนเดินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ Carpet Stone สามารถปูพื้นทางเดินในสวน ลานจอดรถ และพื้นที่อเนกประสงค์ต่างๆ เพื่อให้ได้บรรยากาศของความคลาสสิกและสวยงามได้ตามต้องการ 

B.jpg