ေနအိမ္အလွဆင္ျခင္းမ်ား

နံရံကပ္စင္မ်ားျဖင့္ ေနအိမ္အားအလွဆင္ျခင္း

ဧည့္ခန္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိပ္ခန္းထဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ နံရံကပ္စင္ေလးေတြထားရွိျခင္းဟာလည္း သင့္ေနအိမ္ကို အျမင္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ လွပေစပါတယ္။  

ဧည့္ခန္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိပ္ခန္းထဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ နံရံကပ္စင္ေလးေတြထားရွိျခင္းဟာလည္း သင့္ေနအိမ္ကို အျမင္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ လွပေစပါတယ္။ အခန္းရဲ႕ အက်ယ္အ၀န္းေပၚမူတည္ၿပီး လိုအပ္သလိုစိတ္တိုင္းက်ျပဳလုပ္ႏိုင္တာေၾကာင့္  မိမိအိမ္နဲ႔ လိုက္ဖက္မႈရွိတဲ့ အသြင္အျပင္ကို ရရွိေစပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေခတ္မီဆန္းသစ္တဲ့ေနထုိင္မႈဘ၀အတြက္ နံရံကပ္စင္ေတြနဲ႔ အလွဆင္ျခင္းဟာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အေရးပါေနဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္