ေနအိမ္အလွဆင္ျခင္းမ်ား

အိမ္အလွဆင္ရန္စိတ္ကူးမ်ား : ေနအိမ္ေနာက္ေဖးအတြက္အနားယူရန္ေနရာ

ေနအိမ္ေနာက္ေဖးတြင္ပိုေနေသာေနရာလြတ္မ်ားမွာမ်ားေသာအားျဖင့္ေတြ႕ရေလ႔ရွိသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ လွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈကာအႀကိဳက္တစ္ေနရာကိုရွာေဖြၿပီး သင့္စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ပါသည္။   

ေတာက္ပေသာနံရံဆန္းမ်ားနွင့္အနားယူျခင္း –  ေန႕စဥ္ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ အျပင္နံရံကိုဆန္းစစ္ၾကည့္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာအေရာင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ပံုစံမ်ားနွင့္အလွဆင္ၾကည့္နိုင္ပါသည္။အေရာင္စံုလင္သည့္ Skim Coat  (နံရံေခ်ာမြတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးသည့္ပါးလႊာေသာ အေဂၤတလႊာ) ကိုအၾကိဳက္ေနရာတစ္ေနရာတြင္သံုးၿပီးေနာက္ မေျခာက္ခင္အခ်ိန္တြင္ သင့္စိတ္ႀကိဳက္ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုရိုက္နွိပ္ပံုေဖာ္နိုင္ပါသည္။အဆိုပါလြယ္ကူသည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး ထူးျခားေသာပုံစံႏွင့္ေတာက္ပေသာနံရံဆန္းမ်ားကိုခံစားေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။အသံုး၀င္မည့္အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ အေရာင္ေတာက္တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳပါက နံရံအသစ္အားအလွပဆံုးအတြဲအဖက္ျဖစ္ေစမည့္ စဗ်စ္ရည္ေရာင္စားပြဲနွင့္ကုလားထိုင္ ၊ သစ္သားပရိေဘာဂ (သို႔မဟုတ္) ႀကိမ္ထိုင္ခံု တို႔ႏွင့္ပိုမိုလြယ္ကူစြာတြဲဖက္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အျမင္အာရံုကိုဆြဲေဆာင္နိုင္ေသာ လိေမာ္ေရာင္ Skim coat သုတ္ထားသည့္နံရံသည္ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ သပ္ရပ္လွပေသာ အျဖဴေရာင္ပရိေဘာဂတို႔ အတြဲအဖက္ညီေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ ေပ်ာက္ေနေသာေထာင့္ေနရာတစ္ခုမွဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ အသြင္သို႕ကူးေျပာင္းသြားပါသည္။

အစိမ္းေရာင္ Skim coat သံုးထားေသာနံရံေပၚတြင္ “၀ါးလက္” ပံုစံေဖာ္ၿပီး သစ္သားစားပြဲနွင့္ထိုင္ခံုတို႔ျဖင့္ တြဲဖက္ထားျခင္း

ထိုေနရာတြင္ သဘာ၀ဆန္ေသာခံစားမႈေၾကာင့္လာေရက္လည္ပတ္သူမ်ားကိုစိတ္အပန္းေျပေစနိုင္ပါသည္။                                                                                                           

အေရာင္မွိန္ေသာနံရံမ်ားကိုထားၿပီး အေရာင္ေတာက္Skim coat - အနီေရာင္စသည္တို႔ကိုစတင္ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။ထို႔ေနာက္ပိုမိုစိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ရိုးရွင္းေသာ Plastering နည္းလမ္းမ်ားထပ္မံမြမ္းမံနိုင္ပါသည္။စိမ္းစိုေနေသာအပင္ေလးမ်ားႏွင့္ၾကည္နူးဖြယ္နံရံ တို႔ေပါင္းစပ္လိုက္ပါက အနားယူရန္ေနရာတစ္ေနရာေသခ်ာေပါက္ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

သဘာ၀မွပံုစံမ်ားနွင့္အနားယူျခင္း - အျပင္ဘက္အလွဆင္ျခင္းအတြက္သံုးေသာပစည္းမ်ားသည္ သဘာ၀ႏွင့္နီးစပ္ၿပီး အထူးတလည္ထိန္းသိမ္းရန္မလိုေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ သဘာ၀ေက်ာက္အေရာင္ ၊ ဒီဇိုင္း ႏွင့္အေသြးအေမြးတူသည့္ ေက်ာက္တံုးပံုစံရွိေသာေက်ာက္ျပားမ်ား ႏွင့္စတင္ပံုေဖာ္နိုင္ပါသည္။ ၎တို႔အား စတိုင္က်လွပသည့္ ပိတ္ထိုင္ခံုမ်ား (သို႔မဟုတ္) သစ္သားထိုင္ခံုမ်ား သံုးၿပီး တြဲဖက္အလွဆင္ျခင္းျဖင့္ အသံုးမျပဳသည့္ေနရာလြတ္မွသင္၏အနားယူရန္စိတ္ႀကိဳက္ေနရာအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။

အျဖဴေရာင္ပိတ္ခံုေပၚတြင္ထိုင္ကာ ဖိနပ္မပါေသာေျခဗလာကို ေက်ာက္တံုးအထိအေတြ႔ျဖင့္ခံစားအနားယူကာ သဘာ၀မွေပးေသာေလထုကိုရွဴရွိုက္နားေနလိုက္ပါ။