အိမ္အလွဆင္ရန္ စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ လွပေသသပ္စြာအခန္းကန္႔ျခင္း

February 25, 2020

တစ္ခါတရံ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးတြင္ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္မွန္တင္ခံုတစ္ခု လိုအပ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္စာေရးစားပဲြ လိုအပ္ျခင္းတို႔မွာ ပံုမွန္ကိစၥ တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။


ဇာတ္လမ္း/ဓာတ္ပံု။ ။Nai Wean See Cha

Rayong ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ Bandara On Sea ဟိုတယ္ (ယခင္က Baan Siri On Sea ဟိုတယ္) စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္တည္းက ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အလြန္ႏွစ္သက္ေသာ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ကို အသားေပးေသာ ဟိုတယ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုဟိုတယ္အား ဆန္းသစ္ေသာဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ေနရာတိုးခ်ဲ႔ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဟိုတယ္၏ အခန္းမ်ားမွာ အလြန္မက်ယ္ေသာလည္း ေနလ႔ိုထိုင္လ႔ိုေကာင္းေစရန္ လွပေသသပ္စြာ ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။

ပံု : အိပ္ခန္းႏွင့္ အိမ္သာအား သစ္သားျပားမ်ားအသံုးျပဳ၍ အခန္းကန္႔ထားျခင္း


အဆိုပါ ဟိုတယ္မွာ ပင္လယ္ကမ္းေျခဘက္အျခမ္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ဟိုတယ္မ်က္ႏွာစာဘက္တြင္ ပင္လယ္ကမ္းေျခစားေသာက္ဆိုင္ေလးမ်ား တည္ရွိပါသည္။ ထိုစားေသာက္ဆိုင္အနားတြင္ ေရကူးကန္အား ပတ္လည္၀ိုင္းထားေသာ တစ္ထပ္တိုက္မ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ဟိုတယ္၏အေနာက္ဘက္အျခမ္းတြင္ အေဆာက္အဦးမ်ား ရွိပါသည္။ ထိုအေဆာက္အဦးထဲတြင္ရွိေသာ အခန္းမ်ားအား ဖဲြ႔စည္းရာတြင္ ကုတင္ကို အခန္း၏အလယ္တြင္ ထားရွိထားပါသည္။ ကုတင္ေခါင္းရင္းတြင္ အိပ္ခန္းႏွင့္ ေရခ်ဳိးခန္းအား သစ္သားျပားမ်ားသံုး၍ အခန္းကန္႔ထားပါသည္။ ကုတင္၏အေပၚကို ၾကည့္လွ်င္ ငွက္ေပ်ာရြက္စိမ္းေရာင္ မီးဆဲြမ်ား တဖက္တခ်က္စီ လွပစြာခ်ိတ္ဆဲြထားသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုတင္ေျခရင္းမွာလည္း ကုတင္၏အက်ယ္ႏွင့္ ညီေသာ ဆိုဖာခံုတစ္ခံုထားရွိထားပါသည္။ အခန္းမွာ သိပ္မက်ယ္ေသာလည္းဧည့္ခန္းႏွင့္အိပ္ခန္းအား လွပေသသပ္စြာအခန္းကန္႔ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အခန္း၏တဖက္တြင္ တီဗီြႏွင့္ တသားတည္းက်ေနေသာ တီဗီြစင္ကို ထားရွိၿပီး အျခားတဖက္တြင္ စာေရးစားပဲြကို ထားရွိထားပါသည္။

ပံု : ကုတင္ေျခရင္းတြင္ ဆိုဖာထားရွိျခင္းအမ်ဳိးသမီးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္က သူမလုပ္ေလ့လုပ္ထရွိေသာ အက်င့္ကို ေျပာျပပါသည္။ သူမသည္ မိတ္ကပ္လိမ္းရာတြင္ အခ်ိန္ၾကာေသာေၾကာင့္ ေရခ်ဳိးခန္းႏွင့္ အိမ္သာအား လက္ေဆးေဘစင္ႏွင့္ သီးျခားထား၍ ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ေဆးေဘစင္၏ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း မွန္တစ္ခ်ပ္တပ္ဆင္ ထားပါသည္။ ေရခ်ဳိးခန္းႏွင့္ အိမ္သာအား အခန္းကန္႔၍လည္း ကာထားပါသည္။ ထို႔သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေရခ်ဳိးခန္းအသံုးျပဳေသာသူအတြက္ အိမ္သာမွ အနံအသက္မ်ား ရရွိျခင္းမွ ကာကြယ္ရာေရာက္ပါသည္။ပံု : အျပင္ ထုတ္ထားေသာ လက္ေဆးေဘစင္ႏွင့္ အတြင္း ထည့္ထားေသာ အိမ္သာ


၀ရန္တာေရခ်ဳိးခန္း ျပဳလုပ္ထားေသာေနရာမွာ က်ယ္၀န္းပါသည္။ ေလေကာင္းေလသန္႔ရႈရႈိက္၍ ပတ္၀န္းက်င္အလွ ခံစားႏို္င္ေစရန္ စားပဲြႏွင့္ ခံုငယ္မ်ား ထားရွိၿပီး၊ ေရခ်ဳိးခန္းအားလည္း ေၾကြျပား အျဖဴေရာင္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ အလြန္ပင္ မ်က္စိေအးေစပါသည္။

ပံု။ ။ Bandara On Sea Hotelအေဆာက္အဦး၏ အေပၚထပ္အခန္းမ်ားကေတာ့ အခန္းက်ယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အခန္းတိုင္းတြင္ ဧည့္ခန္း၊ အိပ္ရာႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္တို႔ ပါရွိပါသည္။ အခန္းထဲ ၀င္လိုက္လွ်ငိ အရင္ဆံုးေတ႔ြရွိရမွာကေတာ့ ႀကီးမားေသာ အိပ္ယာပင္ျဖစ္ၿပီး၊ နံရံဘက္တြင္ တီဗီြစင္၊ ဆိုဖာႏွင့္ သစ္သားစားပဲြတို႔ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခန္း၏ႀကီးမားေသာ ျပတင္းေပါက္မ်ားေၾကာင့္ ေနေရာင္ျခည္ ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုေနေရာင္ျခည္အလင္းေရာင္ေၾကာင့္ အခန္းတြင္ရွိေသာ အျဖဴေရာင္ပရိေဘာဂမ်ားမွာ ပို၍ အေရာင္ေတာက္ပလာပါသည္။ အိပ္ယာအား အခန္း၏အလယ္တြင္ ထားရွိၿပီး ကုတင္တဖက္တခ်က္ အေပၚတြင္ မီးဆဲြမ်ား ခ်ိတ္ဆဲြထားပါသည္။ ကုတင္၏အေနာက္ဘက္ နံရံတြင္ အ၀တ္ဗီဒိုအား တဖက္တခ်က္စီ ထားရွိထားေသာေၾကာင့္ ဧည့္သည္မ်ားမွာ အ၀တ္အစားမ်ားအား သပ္ရပ္ေသျခာစြာ ထားႏိုင္ပါသည္။ အိမ္နံရံတြင္ ႀကီးမားေသာ မွန္တစ္ခ်ပ္ထားရွိၿပီး၊ အျခားတဖက္တြင္ စာေရးစားပဲြတစ္ခု ထားရွိပါသည္။


အိမ္ခန္း၏အေနာက္ဘက္အခန္းသည္ ေရခ်ဳိးခန္းျဖစ္ၿပီး၊ ႀကီးမားေသာ မီးဆဲြမ်ား၊ မီးဆဲြႀကီးမ်ား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ေရခ်ဳိးခန္း၀င္၀င္ျခင္း ေတြ႔ရွိရမည္မွာ သစ္သားစင္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္ေဆးေဘစင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရခ်ဳိးခန္း၏ ေဘးဘယ္ အခန္းမွာဆိုလွ်င္ ထမင္းစားခန္းျဖစ္ၿပီး၊ အိစက္ညိမ့္ေညာင္းေသာ ဆိုဖာလည္း ထားရွိထားပါသည္။ ထိုအခန္း၏ေဘးနံရံတြင္လည္း လက္ေဆးေဘစင္ႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ေနရာတို႔ တည္ရွိပါသည္။တစ္ထပ္တိုက္မ်ားအား ၾကည့္လိုက္လွ်င္ တိုက္ခန္းအေရွ့ေနရာမွာ က်ယ္၀န္းေသာေၾကာင့္ အနားယူရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ အတြင္းဘက္ကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ကုတင္အား ႀကီးမားေသာမွန္၏ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ ထားရွိသည္ကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုတင္ေျခရင္းဘက္ အျခမ္းတြင္လည္း မွန္တင္ခံုႏွင့္ တီဗီြစင္တို႔ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ျပတင္းေပါက္ႀကီးမ်ားလည္း တပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ ေနေရာင္ျခည္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိႏိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ အခန္းမ်ားမွာ သိပ္မက်ယ္ေသာလည္း ပစၥည္းမ်ားကို စံုလင္စြာထားရွိထားသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ဤဟိုတယ္၏အလွဆင္ေသာ ဒီဇိုင္းအၾကံဥာဏ္မ်ားအား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါက မိမိ၏အိမ္အား အလွဆင္ရာတြင္ ဤနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။