Myanmar Build & Decor Exhibition 2017 ျပပြဲၾကီးတြင္ SCG မွအဓိကကူညီပံ့ပိုးေပးသူအျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း

စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္ထိ Myanmar Event Park (Mindama) တြင္ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Myanmar Build & Decor Exhibition2017

 

စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္ထိ Myanmar Event Park (Mindama) တြင္ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Myanmar Build & Decor Exhibition2017 ျပပြဲၾကီးတြင္ SCG မွ အရည္အေသြးျမင့္ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လက္ေတြ႔သရုပ္ျပမႈမ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈထုတ္ကုန္သစ္မ်ားကို ခင္းက်င္းျပသမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ တာ၀န္ခံမ်ားက ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားရဲ႕ SCG ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းသိလိုသမွ် ကိုေဆြးေႏြးေျဖၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ အထူးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေက်ာ္ အဆိုေတာ္ ကိုမ်ိဳးၾကီးကိုဖိတ္ေခၚကာ ၄င္းရဲ႕ေနအိမ္အတြက္ SCG ထုတ္ကုန္ေတြကိုအသံုးျပဳကာအလွ ဆင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈေတြျပဳလုပ္ကာ ပရိတ္သတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ SCG ရဲ႕ထုတ္ကုန္မ်ားကိုလည္း အထူးေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ လူၾကီးမင္းတို႔ေနထို္င္မႈအဆင့္ အတန္းကိုျမင့္မား ေစဖို႔အစဥ္အျမဲၾကိဳးစားလ်က္ရွိသည့္ SCG။